Kunststad van het Jaar

Eindhoven Kunststad van het jaar 2019
Uit de tien voor de titel Kunststad van het jaar 2019 genomineerde steden is Eindhoven als winnaar gekozen. Op de tweede en derde plaats eindigden respectievelijk Breda en Amersfoort.

De verkiezing vindt in twee ronden plaats. Na de eerste ronde waren genomineerd voor de eretitel: Amersfoort, Assen, Breda, Eindhoven, Elburg, Gilze en Rijen, ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden en Schiedam.

In de tweede ronde beantwoordden de genomineerde steden enkele specifieke vragen. De antwoorden illustreren de wijze waarop het kunstbeleid door de betreffende gemeenten wordt geconcretiseerd en uitgedragen. De tienkoppige vakjury koos mede op basis van de door de genomineerde gemeenten gegeven antwoorden, de winnaar.

Elk jaar krijgen de gemeenten andere vragen voorgelegd. Dit jaar waren de vragen: Stimuleert u binnen uw gemeente, talent en creativiteit bij kinderen en/of faciliteert u de ontwikkeling van talent en creativiteit bij kinderen? Zo ja, op welke wijze(n)? Stimuleert u het culturele klimaat en meer in het bijzonder de prestaties van kunstenaars binnen uw gemeente? En vergemakkelijkt u het eigen initiatief, bijvoorbeeld door kunstenaars voorzieningen aan te bieden of beschikbaar te stellen? Zo nee, waarom niet, zo ja, waarom wel en hoe?

Betrekt u kunstenaars wel eens bij meningsvorming en/of besluitvorming over (algemene) vraagstukken betrekking hebbende op zaken binnen de gemeente waarbij de inbreng van creativiteit nuttig kan zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u daar iets over aangeven, zo mogelijk met een concreet voorbeeld? Hoeveel pagina’s besteedt de gemeentelijke website aan kunst en cultuur?

Tijdens de Nationale Kunstdagen, die deel uitmaken van de Nationale Kunstweek, worden Eindhoven en de steden die op de tweede en derde plaats zijn geëindigd, in de schijnwerpers gezet. De Kunststad van het jaar 2019 krijgt op zondag 11 november een trofee overhandigd die door Lidy Ponte is gemaakt. De verkiezing Kunststad van het jaar onderstreept de waarde die beeldende kunst in een samenleving kan spelen en honoreert de gemeenten die die waarde niet alleen onderkennen maar ook tot uitdrukking brengen. De verkiezing wordt door Stichting Kunstweek georganiseerd in het kader van de Nationale Kunstweek, dit jaar van 10 t/m 18 november.


De 10 genomineerde steden

1 oktober 2018

De tien voor de titel Kunststad van het jaar 2019 genomineerde steden zijn bekend. Opvallend is dat, net als vorig jaar, geen van de drie grote steden is genomineerd. Wel enkele middelgrote steden als Amersfoort, Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Leeuwarden. Op 129 steden zijn stemmen uitgebracht.

De verkiezing vindt in twee ronden plaats. Na de eerste ronde zijn de genomineerde steden bekend. Dit jaar zijn dat in alfabetische volgorde: Amersfoort, Assen, Breda, Eindhoven, Elburg, Gilze en Rijen, ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden en Schiedam. Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Leiden waren vorig jaar ook genomineerd.

In de eerste ronde kan iedereen een stem uitbrengen op de gemeente die men graag Kunststad van het jaar wil laten zijn. Door toepassing van correcties op basis van het aantal inwoners van de gemeenten, wordt de invloed van inwonersaantallen geneutraliseerd.

In de tweede ronde beantwoorden de genomineerde steden enkele specifieke vragen. De antwoorden geven aanvullend inzicht in de wijze waarop het kunstbeleid door de betreffende gemeenten wordt geconcretiseerd. Een tienkoppige vakjury kiest uiteindelijk, met name ook op basis van de door de gemeenten verstrekte antwoorden op de voorgelegde vragen, uit de genomineerde steden de winnaar.

Tijdens de Nationale Kunstweek worden de winnende stad en de steden die op de tweede en derde plaats zijn geëindigd, geëerd. De Kunststad van het jaar 2019 krijgt op zondag 11 november tijdens de Nationale Kunstdagen een trofee overhandigd die door Lidy Ponte is gemaakt. De verkiezing Kunststad van het jaar onderstreept de waarde die beeldende kunst in een samenleving kan spelen en honoreert de gemeenten die die waarde niet alleen onderkennen maar ook op een actieve en positieve manier uitdragen. De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd in het kader van de Nationale Kunstweek, dit jaar van 10 t/m 18 november.
Kunststad Trofee


De winnaar, gemeente Blaricum.


Feestelijke uitreiking tijdens de Nationale Kunstdagen 2017.

Uit de tien voor de titel Kunststad van het jaar 2018 genomineerde steden is Blaricum als winnaar gekozen. Op de tweede plaats eindigde Barneveld en op de derde plaats eindigden ex aequo Leiden en Gennep.

De verkiezing vindt in twee ronden plaats. Na de eerste ronde waren genomineerd: Barneveld, Blaricum, Eindhoven, Gennep, Leiden, Maastricht, Noordwijk,’s-Hertogenbosch, Sint Anthonis en Weesp.

In de tweede ronde beantwoorden de genomineerde steden enkele specifieke vragen. De antwoorden illustreren de wijze waarop het kunstbeleid door de betreffende gemeenten wordt geconcretiseerd en uitgedragen. De negenkoppige vakjury koos mede op basis van de door de genomineerde gemeenten gegeven antwoorden, de winnaar.

Elk jaar krijgen de gemeenten andere vragen voorgelegd. Dit jaar waren de vragen:
1. Op welke wijze(n) brengt u gedurende het jaar, kunst (en cultuur) onder de aandacht van de inwoners?
2. Stimuleert u het kunstenaarschap binnen uw gemeente? Zo nee, waarom niet, zo ja, waarom wel en hoe?
3. Zonder twijfel telt uw gemeente kunstwerken die door iedereen, elke dag te bewonderen zijn, zoals beelden in een park, gedenktekens en decoraties aan gebouwen.
3a. Zijn deze kunstwerken in kaart gebracht? Zo ja, hoe?
3b. Worden deze kunstwerken of een deel ervan, op de website van de gemeente getoond?

Tijdens de Nationale Kunstdagen, die deel uitmaken van de Nationale Kunstweek, worden Blaricum en de steden die op de tweede en derde plaats zijn geëindigd, in de schijnwerpers gezet. De Kunststad van het jaar 2018 krijgt op zaterdag 11 november een trofee overhandigd die door Lidy Ponte is gemaakt. De verkiezing Kunststad van het jaar onderstreept de waarde die beeldende kunst in een samenleving kan spelen en honoreert de gemeenten die die waarde niet alleen onderkennen maar ook tot uitdrukking brengen.

De verkiezing wordt door Stichting Kunstweek georganiseerd in het kader van de Nationale Kunstweek, dit jaar van 4 t/m 12 november.


Uitreiking Kunststad 2018 trofee


In 2008 werd Haarlem tot Kunststad van het jaar gekozen en in 2010 Delft.

Hier leest u de volledige verkiezingsprocedure: Algemeen Reglement


Stichting Kunstweek
Oeverkruid 13
4941 VV Raamsdonksveer
E   info@kunstweek.nl
T   0162 58 09 09