Kunststad van het Jaar

De 10 genomineerde steden

De tien voor de titel Kunststad van het jaar 2019 genomineerde steden zijn bekend. Opvallend is dat, net als vorig jaar, geen van de drie grote steden is genomineerd. Wel enkele middelgrote steden als Amersfoort, Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Leeuwarden. Op 129 steden zijn stemmen uitgebracht.

De verkiezing vindt in twee ronden plaats. Na de eerste ronde zijn de genomineerde steden bekend. Dit jaar zijn dat in alfabetische volgorde: Amersfoort, Assen, Breda, Eindhoven, Elburg, Gilze en Rijen, ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden en Schiedam. Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Leiden waren vorig jaar ook genomineerd.

In de eerste ronde kan iedereen een stem uitbrengen op de gemeente die men graag Kunststad van het jaar wil laten zijn. Door toepassing van correcties op basis van het aantal inwoners van de gemeenten, wordt de invloed van inwonersaantallen geneutraliseerd.

In de tweede ronde beantwoorden de genomineerde steden enkele specifieke vragen. De antwoorden geven aanvullend inzicht in de wijze waarop het kunstbeleid door de betreffende gemeenten wordt geconcretiseerd. Een tienkoppige vakjury kiest uiteindelijk, met name ook op basis van de door de gemeenten verstrekte antwoorden op de voorgelegde vragen, uit de genomineerde steden de winnaar.

Tijdens de Nationale Kunstweek worden de winnende stad en de steden die op de tweede en derde plaats zijn geëindigd, geëerd. De Kunststad van het jaar 2019 krijgt op zondag 11 november tijdens de Nationale Kunstdagen een trofee overhandigd die door Lidy Ponte is gemaakt. De verkiezing Kunststad van het jaar onderstreept de waarde die beeldende kunst in een samenleving kan spelen en honoreert de gemeenten die die waarde niet alleen onderkennen maar ook op een actieve en positieve manier uitdragen. De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd in het kader van de Nationale Kunstweek, dit jaar van 10 t/m 18 november.
Kunststad Trofee

Over de verkiezing

De verkiezing Kunststad van het jaar wordt door Stichting Kunstweek georganiseerd in het kader van de jaarlijkse Kunstweek. De verkiezing vindt in twee ronden plaats. De eerste ronde leidt tot de nominatie van tien steden. In de tweede ronde bepaalt een deskundige jury welke van de genomineerde steden, Kunststad van het jaar wordt. Bij de eretitel hoort de Kunststad Trofee.

De eerste verkiezingsronde vangt aan op 1 augustus en eindigt op 30 september. Ook u kunt in de eerste verkiezingsronde aangeven welke gemeente volgens u de eretitel Kunststad van het jaar verdient.

Hier leest u de volledige verkiezingsprocedure: Algemeen Reglement


Stichting Kunstweek
Oeverkruid 13
4941 VV Raamsdonksveer
E   info@kunstweek.nl
T   0162 58 09 09