Kunststad van het JaarDe winnaar, gemeente Blaricum.


Feestelijke uitreiking tijdens de Nationale Kunstdagen 2017.

Uit de tien voor de titel Kunststad van het jaar 2018 genomineerde steden is Blaricum als winnaar gekozen. Op de tweede plaats eindigde Barneveld en op de derde plaats eindigden ex aequo Leiden en Gennep.

De verkiezing vindt in twee ronden plaats. Na de eerste ronde waren genomineerd: Barneveld, Blaricum, Eindhoven, Gennep, Leiden, Maastricht, Noordwijk,’s-Hertogenbosch, Sint Anthonis en Weesp.

In de tweede ronde beantwoorden de genomineerde steden enkele specifieke vragen. De antwoorden illustreren de wijze waarop het kunstbeleid door de betreffende gemeenten wordt geconcretiseerd en uitgedragen. De negenkoppige vakjury koos mede op basis van de door de genomineerde gemeenten gegeven antwoorden, de winnaar.

Elk jaar krijgen de gemeenten andere vragen voorgelegd. Dit jaar waren de vragen:
1. Op welke wijze(n) brengt u gedurende het jaar, kunst (en cultuur) onder de aandacht van de inwoners?
2. Stimuleert u het kunstenaarschap binnen uw gemeente? Zo nee, waarom niet, zo ja, waarom wel en hoe?
3. Zonder twijfel telt uw gemeente kunstwerken die door iedereen, elke dag te bewonderen zijn, zoals beelden in een park, gedenktekens en decoraties aan gebouwen.
3a. Zijn deze kunstwerken in kaart gebracht? Zo ja, hoe?
3b. Worden deze kunstwerken of een deel ervan, op de website van de gemeente getoond?

Tijdens de Nationale Kunstdagen, die deel uitmaken van de Nationale Kunstweek, worden Blaricum en de steden die op de tweede en derde plaats zijn geëindigd, in de schijnwerpers gezet. De Kunststad van het jaar 2018 krijgt op zaterdag 11 november een trofee overhandigd die door Lidy Ponte is gemaakt. De verkiezing Kunststad van het jaar onderstreept de waarde die beeldende kunst in een samenleving kan spelen en honoreert de gemeenten die die waarde niet alleen onderkennen maar ook tot uitdrukking brengen.

De verkiezing wordt door Stichting Kunstweek georganiseerd in het kader van de Nationale Kunstweek, dit jaar van 4 t/m 12 november.


Uitreiking Kunststad 2018 trofee


In 2008 werd Haarlem tot Kunststad van het jaar gekozen en in 2010 Delft.

Hier leest u de volledige verkiezingsprocedure: Algemeen Reglement


Kunststad TrofeeStichting Kunstweek
Oeverkruid 13
4941 VV Raamsdonksveer
E   info@kunstweek.nl
T   0162 58 09 09