Geefwet

Home Donateurs Geefwet

De Geefwet stimuleert schenken aan cultuur

Meer doen met hetzelfde geld
Met nog meer fiscaal voordeel (beeldende) kunst steunen? Dankzij de Geefwet kunt u cultuur, natuur en wetenschap laten delen in uw fiscale voordeel! We leggen het u graag even uit.

Zo werkt het
De Rijksoverheid wil giften aan cultuur stimuleren voor een periode van minimaal vijf jaar. De Geefwet biedt met name optimaal fiscaal voordeel en schenkgemak bij het doen van een periodieke schenking voor een periode van minimaal vijf jaar. Het voordeel kan daarbij oplopen tot € 3.250 over een periode van vijf jaar!

Extra turbo-aftrek aan culturele instellingen
Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), die is aangemerkt als culturele instelling, levert extra voordeel op in de inkomstenbelasting. U mag uw gift aan Stichting Kunstweek met een multiplier van 25 procent verhogen. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Er geldt dus een plafond: u kunt in totaal maximaal € 1.250 per jaar extra in aftrek brengen. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder multiplier.

Een periodieke schenking geeft optimaal voordeel
Wilt u optimaal van de Geefwet en de multiplier gebruikmaken, dan adviseren wij u een periodieke schenking voor vijf jaar of meer af te spreken met Stichting Kunstweek. Periodieke giften zijn dan volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Schenkt u al aan Stichting Kunstweek op basis van een bestaande periodieke gift, dan kunt u overwegen het extra bedrag dat u in 2014 en daarna van de fiscus terugkrijgt aan ons te schenken, al dan niet in de vorm van een nieuwe periodieke gift.

Rekenvoorbeeld
U schenkt in 2014: € 1.000
Uw aftrekpost in 2015: € 1.250
Fiscale teruggave bij 52 procent tarief: € 650
U betaalt in feite € 350

Stel, u schenkt € 1.000 per jaar. Dit bedrag mag u verhogen tot 125 procent (de multiplier), is € 1.250 en tevens uw aftrekpost. Bij het toptarief van 52 procent krijgt u van elke € 1.000 dus € 650 van de fiscus terug. Een gift van € 1.000 kost u € 350 (€ 480 zonder multiplier). U kunt er dus voor kiezen het extra fiscale voordeel van € 250 (= netto € 130) aan de cultuur te schenken, zonder dat het u iets extra's kost. Voor andere tariefgroepen geldt eenzelfde soort berekening. Het netto fiscale voordeel bedraagt bij het 42 procent tarief bijvoorbeeld € 105.

Gebruik van de multiplier bij eenmalige giften
Uw eenmalige giften zijn slechts beperkt aftrekbaar. Alleen als totale giften op jaarbasis hoger zijn dan 1 procent (tot maximaal 10 procent) van uw verzamelinkomen komen ze voor aftrek in aanmerking. De multiplier van 25 procent is uitsluitend van toepassing op giften aan culturele ANBI's, zoals Stichting Kunstweek. U kunt ervoor kiezen het extra fiscale voordeel aan de cultuur te schenken.

Aftrek bedrijfsgiften
Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag maar liefst 50 procent van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100.000.Voor giften aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling, is er een extra aftrekmogelijkheid. U mag de aftrek verhogen met 50%. De verhoging is echter maximaal € 2.500.

Geef uw extra fiscale voordeel door aan de (beeldende) kunst en cultuur in Nederland!
Stichting Kunstweek
Oeverkruid 13
4941 VV Raamsdonksveer
E   info@kunstweek.nl
T   0162 58 09 09